Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΑΓΙΑ λειτουργεί υπό τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας.

Κύριο όργανο διοίκησης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Επικεφαλής του επιστημονικού προσωπικού και του Νοσηλευτικού Τομέα είναι ο Επιστημονικός Διευθυντής, ενώ των διοικητικών υπηρεσιών ο Διοικητικός Διευθυντής.

Η Κλινική, πέραν των ιατρών και νοσηλευτών, απασχολεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως φαρμακοποιό, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, εργοθεραπευτή, αλλά και μάγειρες, τραπεζοκόμους, καθαρίστριες και διοικητικό προσωπικό.

Υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού, του βιολογικού καθαρισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι ο Συντηρητής Εγκαταστάσεων.

Η διοίκηση της κλινικής αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συμμετοχή και προσφορά του ανθρωπίνου δυναμικού στην επιτυχία των στόχων της, φροντίζει για τη διαρκή εκπαίδευση του, με συμμετοχή των στελεχών σε περιοδικά σεμινάρια και τεχνικές εκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και για την αξιολόγησή του, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξή του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα από σχετικές διαδικασίες.

Η Κλινική, πέρα των ιατρών που απασχολεί με συγκεκριμένη σχέση εργασίας, διατηρεί εξωτερική συνεργασία με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (χειρούργος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, γυναικολόγος, δερματολόγος) προκειμένου να φροντίσει έκτακτα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν στους νοσηλευόμενους.

Μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα την επιστημονική μας ομάδα πατώντας link-> εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο