Η Επιστημονική Μας Ομάδα

Βασίλης Χατζής

 
Κοινωνικός Λειτουργός

Φοίτησε στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, από τον Οκτώβριο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2020. Στα πλαίσια των σπουδών του πραγματοποίησε πρακτική άσκηση ως εκπαιδευόμενος Κοινωνικός Λειτουργός στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Παιδείας και Πολιτισμού, στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολίτικης, του Δήμου Ξάνθης, καθώς και στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ) στη Γενισέα Ξάνθης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο