Εξαρτήσεις

ΟΡΙΣΜΟΣ

Εξάρτηση είναι η έντονη και συνεχής ανάγκη του ατόμου για χρήση μιας ουσίας. Το άτομο όχι μόνο δεν μπορεί να σταματήσει τη χρήση, αλλά νιώθει την ανάγκη να αυξάνει τη ληφθείσα δόση της ολοένα και προκειμένου να έχει τα ίδια αποτελέσματα.

Υπάρχουν δύο είδη εξάρτησης, η σωματική και η ψυχική

– Στη σωματική εξάρτηση ο οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς την ουσία, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται το στερητικό σύνδρομο, δηλαδή δυσάρεστα και επώδυνα σωματικά συμπτώματα όταν το άτομο διακόψει ή μειώσει τη χρήση της ουσίας.

– Στην ψυχική εξάρτηση το άτομο οργανώνει όλη του τη ζωή γύρω από την ουσία, η οποία γίνεται αυτοσκοπός. Δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς την ουσία, γιατί μόνο με αυτή νοιώθει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες προκαλούν ψυχική εξάρτηση, ενώ σωματική εξάρτηση προκαλούν κάποιες από αυτές.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

1. Εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες
2. Εξάρτηση από σχέσεις
3. Εξάρτηση από πράγματα
4. Εξάρτηση από συνήθειες

Παραδείγματα τέτοιων εξαρτήσεων είναι τυχερά παιχνίδια, καταναλωτικά προϊόντα, εργασία, φαγητό, τηλεόραση, χρήση κινητών τηλεφώνων, χρήση υπολογιστή ή η παρουσία σημαντικών προσώπων. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις μορφές εξάρτησης είναι η απώλεια ελέγχου. Το άτομο έχει απόλυτη ανάγκη την ουσία, συνήθεια ή τη σχέση εξάρτησης προκειμένου να απωθήσει τα δυσάρεστα συναισθήματα και την έντονη ψυχική πίεση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο