Εργοθεραπεία

 

Η εργοθεραπεία αποτελεί βασικό μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας ενός
ψυχικά ασθενούς και έχει σκοπό να ελέγξει τη διαδικασία συγκέντρωσής
του ή να διαγνώσει την ελλειμματική προσοχή του μέσω μιας διαδικασίας
απασχόλησης.

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση και η ενίσχυση της συγκέντρωσης του
ασθενούς, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη ορισμένων προσωπικών
δεξιοτήτων του, αλλά και η κοινωνικοποίησή του.

Η εργοθεραπεία μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της
ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς.

Οι εργοθεραπείες στην Κλινική μας πραγματοποιούνται σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα και περιλαμβάνουν: σχεδίαση και ζωγραφική,
πηλοπλαστική, κατασκευή χειροτεχνιών, πλέξιμο και άλλες καλλιτεχνικές
δραστηριότητες.

Πέραν αυτών και αναλόγως τις προτιμήσεις των ασθενών λειτουργεί ομάδα
χορωδίας, καθώς και ομάδα θεατρικού παιχνιδιού.

Οι κατασκευές των ασθενών αναρτούνται στους κοινόχρηστους χώρους της
Κλινικής προς τέρψη των ιδίων, ενώ οι δραστηριότητες των καλλιτεχνικών
ομάδων παρουσιάζονται σε μικρές ομαδικές εκδηλώσεις εντός της
Κλινικής, ανοιχτές προς τους συγγενείς/συνοδούς τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο