Ψυχοθεραπεία

 

Η Ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία των ψυχικών παθήσεων και των διαταραχών της συμπεριφοράς μέσω της θεραπευτικής σχέσης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.
Σκοπός της είναι η ανακούφιση και τροποποίηση των συμπτωμάτων της συναισθηματικής διαταραχής, η αλλαγή των δυσπροσαρμοστικών τρόπων συμπεριφοράς, η ανάπτυξη της προσωπικότητας και γενικά η προαγωγή της ψυχικής υγείας του ασθενούς.
Στην Κλινική μας ακολουθούνται οι εξής ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις:

1) Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία, η οποία βασίζεται στη θεωρία ότι η συμπεριφορά καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αναλογίζονται τον εαυτό τους και τον ρόλο τους στον κόσμο. Συγκεκριμένα η Γνωσιακή-Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία:
α)Δίνει έμφαση στη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή του ασθενούς,
β) Είναι προσανατολισμένη σε στόχους και επικεντρωμένη σε προβλήματα,
γ) Διδάσκει τους ασθενείς να αναγνωρίζουν και να απαντούν στις δυσλειτουργικές τους σκέψεις,
δ) Δίνει έμφαση στην πρόληψη των υποτροπών,
ε) Επιδιώκει να μετατρέψει τον ασθενή σε θεραπευτή του εαυτού του, τόσο στο παρόν επεισόδιο, όσο και σε πιθανά μελλοντικά.

2) Ομαδική θεραπεία: Η ομάδα λειτουργεί σαν ένας κοινωνικός μικρόκοσμος. Ο ασθενής λειτουργεί μέσα σε αυτήν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί στο εξωτερικό κοινωνικό του περιβάλλον. Μέσα στην ομάδα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να δει ο ασθενής πως συμπεριφέρεται στους γύρω του και τι αντιδράσεις προκαλεί αυτή η συμπεριφορά του, μέσα από την πολύτιμη ανατροφοδότηση των συνασθενών του.
Οι ασθενείς μέσα στην ομάδα μαθαίνουν ότι μιλώντας βοηθιούνται. Μαθαίνουν πόσο μοιάζουν οι άλλοι μαζί τους, ότι δεν είναι μόνοι τους, ούτε στα βαριά τους συναισθήματα, ούτε στις κακές σκέψεις τους, ούτε καν σε όσα τους συνέβησαν στη ζωή τους, και το αίσθημα αυτό μειώνει τη μοναξιά, την απελπισία και το άγχος που συχνά βιώνουν οι ασθενείς.

3) Οικογενειακή συμβουλευτική θεραπεία: Οι συναντήσεις με την οικογένεια του ασθενούς είναι πολύ σημαντικές καθώς αποτελούν το κύριο υποστηρικτικό του δίκτυο, που πολύ συχνά χρειάζεται το ίδιο υποστήριξη, καθώς συχνά καταρρέει υπό το βάρος της φροντίδας ενός ψυχικά ασθενούς ανθρώπου. Η ενημέρωση γύρω από τη φύση της ασθένειας και την κατανόηση των συμπτωμάτων του ασθενούς τους είναι εξίσου σημαντική με την ενθάρρυνσή τους να μιλήσουν για τα δικά τους συναισθήματα, τις ενοχές, τις αγωνίες, τους θυμούς και τους φόβους που πολύ συχνά υποβόσκουν στους φροντιστές ψυχικά ασθενών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο