Άνοια

ΟΡΙΣΜΟΣ

Με τον όρο άνοια περιγράφεται ένα σύνολο συμπτωμάτων που προκαλούνται από διαταραχές που επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφές άνοιας. Η άνοια επηρεάζει τη σκέψη, τη συμπεριφορά και την ικανότητα να εκτελεί το άτομο καθημερινές εργασίες. Η λειτουργία του εγκεφάλου επηρεάζεται αρκετά και παρεμβαίνει στη φυσιολογική κοινωνική ή επαγγελματική ζωή του ατόμου. Το κύριο χαρακτηριστικό της άνοιας είναι η αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της μειωμένης γνωστικής ικανότητας. Η διάγνωση της άνοιας γίνεται εάν δύο ή περισσότερες γνωστικές λειτουργίες έχουν διαταραχθεί σημαντικά. Στις γνωστικές λειτουργίες που επηρεάζονται μπορεί να περιλαμβάνονται η μνήμη, οι δεξιότητες στον προφορικό λόγο, η κατανόηση πληροφοριών, οι δεξιότητες κατανόησης του χώρου, η κρίση και η προσοχή. Οι άνθρωποι με άνοια μπορεί να έχουν δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων και στον έλεγχο των συναισθημάτων τους. Μπορεί επίσης να παρουσιάσουν αλλαγές στην προσωπικότητα. Τα ακριβή συμπτώματα που βιώνει ένα άτομο με άνοια εξαρτώνται από τις περιοχές του εγκεφάλου που έχουν πάθει βλάβη από τη νόσο που προκαλεί την άνοια. Σε πολλές μορφές άνοιας, ορισμένα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο σταματούν να λειτουργούν, χάνουν τις συνδέσεις τους με άλλα κύτταρα και πεθαίνουν. Η άνοια συνήθως είναι εκφυλιστική. Αυτό σημαίνει ότι η ασθένεια εξαπλώνεται σταδιακά μέσα στον εγκέφαλο και τα συμπτώματα του ατόμου χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου.

Συμπτώματα

Ως κύρια συμπτώματα της άνοιας αναφέρονται:

Έλλειψη μνήμης: Αρχικά, τα άτομα που πάσχουν από άνοια ξεχνούν κυρίως πρόσφατα γεγονότα, αυτό που μόλις ειπώθηκε ή αυτό που επρόκειτο να κάνουν. Σε μεταγενέστερο στάδιο ξεχνούν και παλαιότερα γεγονότα. Προβλήματα προσανατολισμού: ένα άτομο που πάσχει από άνοια χάνει εύκολα το δρόμο ή ξεχνά που βρίσκεται. Δυσκολία στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και μελλοντικών σχεδίων: για παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο για ένα άτομο που πάσχει από άνοια να προγραμματίσει ένα ραντεβού. Δυσκολία με ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο. Νοητικές διαταραχές: γλωσσικές δυσκολίες ή προβλήματα στον υπολογισμό αριθμών. Μεταβολές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: εμφανίζονται διαταραχές στη συμπεριφορά. Τα άτομα με άνοια είναι ευερέθιστα, παρουσιάζουν συχνά εκνευρισμό κατά τις βραδινές ώρες, ενώ μερικές φορές είναι καχύποπτα και επιθετικά.

Μετά από ένα ορισμένο σημείο, οι διαταραχές είναι τόσο σοβαρές ώστε επηρεάζεται η φυσιολογική ζωή του πάσχοντα. Η εργασία, οι απλές καθημερινές επαφές, όπως και άλλες απλές επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες. Όσο η νόσος εξελίσσεται, ο ασθενής εξαρτάται όλο και περισσότερο από τρίτους για την καθημερινή του φροντίδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο