17 ΜΑΡ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Δωρεά στους ΓΧΣ

Πηγή: Κλινική ΠΑΝΑΓΙΑ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) επιμερίστηκαν το βάρος της αντιμετώπισης της πανδημίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ με παρεμβάσεις τους και στη χώρα μας συνδράμουν στο έργο των υγειονομικών αρχών.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Κλινικής μας, ενισχύουμε εκτάκτως το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα με το συμβολικό ποσό των 300 ευρώ, ως ελάχιστο μέσο συμπαράστασης στο έργο τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο