Ψυχώσεις

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η ψύχωση είναι μια σοβαρή ψυχική πάθηση που αντανακλά μια διαταραχή στη λειτουργία του εγκέφαλου. Ένα άτομο με ψύχωση μπορεί να χάσει τη επαφή του με την πραγματικότητα, γεγονός που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τρόπο σκέψης του, τις πεποιθήσεις του, τις αντιλήψεις ή και τη συμπεριφορά του. Για το άτομο που βιώνει την ψύχωση, η κατάσταση μπορεί να είναι πολύ αποπροσανατολιστική και οδυνηρή. Χωρίς αποτελεσματική θεραπεία, η ψύχωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ζωές των ατόμων και των οικογενειών τους.

Υπάρχουν τα παρακάτω είδη ψυχώσεων:

1. Σχιζοφρένεια
2. Σχιζοφρενικόμορφη Διαταραχή
3. Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή
4. Παραληρητική Διαταραχή
5. Βραχεία Ψυχωσική Διαταραχή
6. Επιμενόμενη Διαταραχή
7. Ψυχωσική Διαταραχή οφειλόμενη σε σωματική νόσο
8. Ψυχωσική Διαταραχή οφειλόμενη στο αλκοόλ ή άλλη ουσία

Τα συμπτώματα διαφέρουν αναλόγως με το είδος της ψύχωσης που παρουσιάζεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο